welkom

uit het leven gegrepen

Een hoogzwangere vrouw heeft angst voor de bevalling. Wat je ruimte en aandacht geeft, lost meestal vanzelf op. Ik leid haar door een meditatie om samen met aandacht bij de angst te zijn. Ze geeft aan zich niet te kunnen concentreren op mijn woorden omdat ze veel pijn voelt in haar onderbuik. Wat wil de pijn haar vertellen? Ze voelt schaamte omdat ze bij bezoek aan vrienden niet gelukkig kon zijn voor hun roze wolk. We geven de schaamte de mildheid die ze nodig heeft. De pijn trekt weg. De vrouw voelt zich bekrachtigd en kijkt nu enthousiast uit naar de bevalling, die ze graag op natuurlijke wijze wil doen. De angst is weg en blijft weg. De gynaecoloog stelt enkele inleidingstechnieken voor zonder uitgesproken medische noodzaak. De vrouw voelt zoveel vertrouwen dat ze deze voorstellen afslaat. Ze gaat de natuurlijke bevalling vol innerlijke kracht en zelfzekerheid in en geniet nadien van haar eigen roze wolk.

Een mama contacteert me voor haar zoontje van 5 jaar. Die huilt vaak, lang. Ze geeft dan ruimte aan zijn boosheid en verdriet maar begrijpt niet goed waarom deze emoties telkens opnieuw zo intens komen. Ze wil graag samen achter het gedrag kijken, op zoek naar de oorzaak. Om kennis te maken met het hele gezin spelen we een spelletje twister. Intussen zie ik dat het jongetje wel erg veel geholpen wordt, niet alleen door mama en papa maar ook door de grote broer. Iedereen lijkt te willen voorkomen dat de jongste zou vallen of pijn zou hebben. En laat hem heel weinig zelfstandig doen. Hij wordt constant in de gaten gehouden en ze houden de adem in als hij iets alleen probeert. Ik stimuleer hem al tijdens het spelletje om dingen alleen te proberen, en voel hem groeien. De grote broer pikt het heel snel op. Na het spelletje drink ik thee met mama en papa, waarbij ik eerst benoem welke prachtige kwaliteiten en verbindingen ik zie in het gezin. Daarna bespreken we het thema van te veel zorgen. Na enkele weken meldt de mama opgelucht dat de huilbuien nagenoeg verdwenen zijn.

Een vrouw is op pad in haar persoonlijk ontwikkelingsproces. Ze volgde therapie, legde al veel emotioneel lichaamswerk aan de dag. Werkte met haar innerlijke kind. Ze keek naar haar kindertijd en zag wat ze daar tekort is gekomen. Daardoor voelt ze al een hele tijd boosheid naar haar moeder toe. Ze vindt dat haar moeder haar grenzen niet respecteerde, nog steeds niet. Ze worstelt met de vraag hoe het nu verder kan. Ze wil het contact niet verbreken maar interactie voelt steeds zo lastig. De vrouw en ik bouwen een vertrouwensrelatie op. Simultaan krijgt ze meer perspectief over hoe ze de contactmomenten aan kan gaan. Ze kan steeds beter zelf stevig blijven staan tijdens de interactie en daardoor komt er een heleboel in beweging in het systeem. Uiteindelijk komt er harmonie in de moeder-dochterrelatie. Ze voelen zich veilig bij elkaar en er kan liefde stromen, meer dan ooit voorheen.

Je ervaart druk in een bepaalde relatie of er was een ingrijpende gebeurtenis in je leven.
Je hebt een verlangen, een droom.
Ten aanzien van je eigen leven of in de verbinding met een persoon uit je omgeving.

We vertrekken vanuit jouw verlangen. We bouwen op een spontane manier een vertrouwensrelatie op. Tegelijkertijd verkennen we welke ondersteuning je nodig hebt om jouw verlangen te verwezenlijken.

De effecten zijn merkbaar op verschillende domeinen: jij voelt je lichter, positiever, krachtiger, hebt meer zelfvertrouwen, ervaart meer veiligheid, bent beter in staat tot liefdevol verbinden met jezelf en anderen. Je ervaart perspectief en harmonie, zowel binnen jouw lichaamssysteem als in het contact met je omgeving.

In een kennismakingsgesprek luister ik naar jouw vraag en verlangen. We voelen of er een klik is en of mijn aanbod voldoende passend is. Misschien verkies je geen traject en wil je af en toe een persoonlijke sessie inplannen wanneer jij er nood aan voelt. Om naar een gewenste situatie toe te werken is het mogelijk om een traject van enkele sessies aan te gaan.

prijs
65 euro per uur

Deze begeleidingsvorm is voor jou als je ervoor open staat om vanuit energetisch en spiritueel perspectief te kijken, eventueel als aanvulling op andere therapievormen, en je
– last hebt van angst, schaamte, schuldgevoelens, verdriet
– een verlangen hebt maar alleen niet verder geraakt
– anders wil verbinden met jezelf en anderen
– kracht en zelfvertrouwen wil ervaren in het leven
– verlangt naar het ervaren van meer (zelf)liefde
– pijn ervaart in je lichaam
– spanning voelt ten aanzien van een bepaalde gebeurtenis in je leven
– moeite hebt in contact met anderen: je baas, moeder, vader, broer, zus, …
– op uitdagingen botst met je kind(eren): het lijkt bijvoorbeeld opgesloten in zichzelf, heeft weinig zelfvertrouwen, stelt pleasegedrag of ontploft net geregeld, toont uitdagend gedrag, neemt te veel verantwoordelijkheid op…
– een moeilijke dynamiek ervaart in jouw gezin en je wil weten hoe je dit patroon kan transformeren
– een ingrijpende gebeurtenis meemaakte (bvb burnout, ontslag, ongeluk, overlijden, scheiding, …)
– regelmatig onrust ervaart en daar eens dieper naar wil kijken in plaats van opnieuw een nieuwe job, relatie of woonplek te zoeken

voel je welkom om een kennismakingsmoment in te plannen in mijn agenda of neem contact via email: nele@heelvannele.be

eenvoudig leven, in contact met je essentie

liefdevol
heel
vrij

Foto’s Lien Bonne

“The radiant one inside me has never said a word. Take my soul to that place where I may speak without words.” – Rumi

meer uit het leven gegrepen

Een vrouw wordt verdacht van diefstal. Zolang de procedure tegen haar loopt mag ze niet werken. Ze voelt zich een slachtoffer want ze heeft geen feiten gepleegd en wordt toch gestraft. Ze voelt zich erg neerslachtig en krijgt van haar psychologe de diagnose depressie. We spreken over het thema daderschap en slachtofferschap. In een sessie werken we aan acceptatie van wat niet veranderd kan worden. Uit het verhaal en de bijhorende dynamiek te stappen en terug te genieten van het leven, van wat hier en nu is. Via een energetische sessie bekrachtigen we deze innerlijke houding. De vrouw voelt zich minder neerslachtig en mag een maand later terug aan de slag.

Een man ligt op zijn sterfbed. Hij pleegde ernstige feiten in zijn leven. De familie keerde hem de rug toe. Een jonge man uit de familie voelt dat hij de man niet op deze manier wil laten gaan. Hij wil graag iets doen, maar de kloof is diep geworden. Hij weet hem niet alleen te overbruggen. Hij neemt contact met mij. Of ik ondersteuning kan bieden in het onderzoeken van mogelijkheden tot verbinding. Hij wil later geen spijt krijgen als hij nu deze kans laat liggen. De man vergeven kan hij niet, maar hij wil hem ook niet zomaar laten gaan. Dat zou niet juist voelen. We hebben een gesprek waarin hij besluit dat hij graag een contactmoment zou willen, als dat in een bepaalde sfeer zou kunnen plaatsvinden. Ik neem contact met de man en onderzoek wat mogelijk is. Ik bereid met beide mannen individueel het moment voor. Welk verlangen hebben ze ervan? Met welke intentie willen ze het contact aangaan? Willen ze iets uitspreken? Willen ze dat ik aanwezig of nabij ben bij dat moment?

Een vrouw heeft al haar hele leven te maken met het thema schaamte. Ze wordt onder andere snel rood als ze in een groep het woord moet nemen. Ze heeft er al veel werk rond verricht, en al een hele weg afgelegd. Als ze terugkijkt ziet ze hoeveel vorderingen ze al maakte. Toch blijft het telkens opnieuw een uitdaging om op vergaderingen te spreken in groep. We doen een energetische sessie. Ze maakt een hele reis mee waarin veel spanning los komt. Uitbundig lachen en hoesten wisselen elkaar af tijdens de sessie. Na afloop voelt ze zich licht in de borst. Ze ziet er enthousiast uit en voelt zich gemotiveerd om in groep te spreken. Het zal vlot gaan zo, zegt ze luchtig, vol zelfvertrouwen en overtuiging.

Een man heeft al enkele jaren een professionele droom maar kan maar niet de stap zetten om hem te manifesteren. Hij heeft al veel innerlijk werk gedaan. We kijken zonder woorden welke energetische en emotionele blokkades de verwerkelijking in de weg staan. In enkele sessies lossen de blokkades op. Het pad ligt helemaal vrij. De man verwezenlijkt zijn professionele droom.

welkom